Primož Novak s.p.
Slovenska Bistrica
031 259 525
 
Kontakt

Živorodne ribe


Za to skupino rib je značilno, da kotijo že žive mladiče, ki so sposobni takoj po kotitvi samostojno zaplavati in se pričnejo že v nekaj urah po kotitvi samostojno prehranjevati z drobno ribjo hrano. Število živo rojenih mladičev je od vrste do vrste različno, a običajno kotijo od 20 pa vse do 80 mladičev.

Preživetje živo rojenih mladic je v skupinskih akvarijih možno le, če je v akvariju dovolj skrivališč (močno zaraščen akvarij s rastlinami). Če želimo, da preživi večje število mladic, moramo samico tik pred kotitvijo prestavit v posebno kotilnico, ki jo dodatno namestimo v akvarij. Občutek za prestavitev samice v kotilnico si moramo pridobit z dobrim opazovanjem samic, saj je dobro, če je samica v kotilnici le nekaj dni pred kotitvijo, daljše bivanje v tako utesnjenem prostoru ne vpliva dobro na samico in lahko skoti še nerazvite mladiče.

Za to skupino rib je značilno, da so nezahtevne za vzgojo in so kot take primerne tudi za akvariste, ki šele spoznavajo akvaristična znanja.


 
Je skoraj najpogostejša akvarijska riba. Zaradi lepe obarvanosti samcev in zaradi svoje odpornosti je že od negdaj zelo priljubljena riba. Pogosto se...
2,50 €
več...»
 
Naravni mečki so zelenkaste barve, vzgojeni mečki so pa večinoma rdeče barve. So zelo trpežne ribe...
3,00 €
več...»
plati rdeč z črnimi plavutmi  
Platiji spadajo med živorodne ribe...
3,00 €
več...»
Samica  
Kot oglje črne ribe, ki imajo rade malo bolj slano vodo...
3,00 €
več...»
 
Značilnost endlerjev je velika razlika v velikosti med samcem in samico, samica je...
3,00 €
več...»
 
Endler gupiji, so odporne in zelo plodne ribe,primerne tudi za manjše akvarije.
3,00 €
več...»
 
Rumena različica, zelo priljubljenih črnih molijev,v celoti rumeni in enako nezahtevni za vzgojo kot črni moliji.
3,00 €
več...»

Primož Novak s.p.
Spodnja Ložnica 42a
2310 Slovenska Bistrica
Slovenija